Entries by commerz

Information med anledning av ägarbyte

Från och med den 1:a april har vi nya ägare och ingår numera i vårdkoncernen Lideta.

I och med detta byter mottagningen också namn från Aleris vårdcentral Stureplan till Stureplans Vårdcentral och vår nya hemsida hittar ni på www.stureplansvardcentral.se

Under…