Dr Anna Hallert
Specialist allmänmedicin

Dr Per Engström
Specialist allmänmedicin

Dr Bengt Hildebrand
Specialist allmänmedicin

Dr Mehrnoosh Haghpanah
Specialist allmänmedicin

Dr Lei Xia
Specialist allmänmedicin

Dr Hans Högström
Specialist allmänmedicin

Dr Stina Kaldestad
ST-läkare

Dr Hedda Aguero-Eklund
Specialist allmänmedicin

Linn Österlund
ST läkare