Övrig personal

Linda Lillgård
Verksamhetschef

Taina Kääriä
Biträdande verksamhetschef

Katharina Linder
Admin / medicinsk sekreterare

Lena Holdo
Admin / medicinsk sekreterare

Charlotta Hägglund
Receptionist