Sjuksköterskor

Sousan Naderi 
Distriktssköterska

Linda Rosén
Leg sjuksköterska

Linn Fagerström FL

Leg sjuksköterska

Marianne Fredholm Hedqvist Distriktssköterska

Vakant
Leg sjuksköterska

Charlotte Rivero
Astma Kol sköterska

Nora Ali
Leg sjuksköterska