Sjuksköterskor

Sousan Naderi 
Distriktssköterska

Päivi Karvonen
Leg sjuksköterska

Vanessa Valijani

Gruppansvarig sjuksköterska

Marianne Fredholm Hedqvist Distriktssköterska

Linn Fagerström 
Leg sjuksköterska (föräldraledig)

Anna Janson
Distriktssköterska

Annie Lundvall
Leg sjuksköterska