Sjuksköterskor

Sousan Naderi 
Distriktssköterska

Päivi Karvonen
Leg sjuksköterska

Vanessa Valijani

Gruppansvarig sjuksköterska

Marianne Fredholm Hedqvist Distriktssköterska

Sofia Norgren 
Leg sjuksköterska

Anna Lecklin Jansson
Distriktssköterska

Annie Lundvall
Leg sjuksköterska