Sjuksköterskor

Sousan Naderi 
Distriktssköterska

Päivi Karvonen
Leg sjuksköterska

Vanessa Valijani

Gruppansvarig sjuksköterska

Marianne Fredholm Hedqvist Distriktssköterska

Sofia Norgren 
Leg sjuksköterska

Charlotte Rivero
Astma Kol sköterska

Annie Lundvall
Leg sjuksköterska